Relieful județului Suceava se caracterizează printr-o mare varietate și bogăție a formelor: munți, depresiuni intramontane, dealuri, podișuri, câmpii, văi terasate și lunci. Diferență de nivel între cotele extreme sunt de la 280 metri în albia râului Siret, la 2.102 metri în vârful Pietrosul din Munții Călimani.

Suprafața județului se împarte în zona de munte (53 %),  zona de podiș (30 %) și zona de luncă (17 %).

Informații despre munții din județul Suceava.

Informații despre obcinele din județul Suceava.