Munții Giumalău se află la vest de Izvorul Giumalău și Chiril și sunt alcătuiți din roci cristaline (șisturi cristaline), în structura geografică se impune o culme centrală cu desfașurare NV-SE corespunzatoare alineamentului de roci cu rezistența cea mai mare și care au altitudini mai mari de 1.400 de metri. În partea centrală se află Vârful Giumalău (1.857 metri) din care se desprind spre nord-vest și sud interfluvii plate secundare în lungul cărora apar poduri netede la 1.000 – 1.200 metri și 1.350-1.450 metri. Ele se termină spre Văile Bistriței și Putna prin versanți cu pantă mare.