Comuna Adâncata

Suprafaţă administrativă: 77,06 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Adâncata, Arţari, Bereşti, Călugăreni, Feteşti şi Hănţeşti.

Teritoriul comunei Adâncata se află situat în partea de sud-est a masivului deluros al Dragomirnei, subunitate naturală a podişului Sucevei.

Scroll to Top