Comuna Breaza

Suprafaţă administrativă: 84,64 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Breaza, Breaza de Sus și Pârâul Negrei.

Comuna, traversată de râul Moldova, este aşezată între cele două Obcini: Obcina Feredeului şi Obcina Mestecănişului.

Scroll to Top