Comuna Ciprian Porumbescu

Suprafaţă administrativă: 87 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Ilişeşti, Bălăceana, Braşca și Ciprian Porumbescu.

Din punct de vedere geografic acest teritoriu cuprinde ramificaţii ale Carpaţilor Orientali care constituie trecerea spre şesul şarmatic, cu terenuri uşor accidentate, traversate de văi şi culmi bine precizate, cu relief caracteristic colinelor.

Scroll to Top