Comuna Frumosu

Suprafaţă administrativă: 99,62 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Frumosu, Deia şi Dragoşa.

Teritoriul comunei este plasat în bazinul văii Moldoviţa, situat în zona axială a Obcinelor Bucovinei. În apropierea comunei Frumosu, la trei kilometri, se află mănăstirea Vatra Moldoviţei.

Scroll to Top