Comuna Ipotești

Suprafaţă administrativă: 22,82 kilometri pătrați.

Teritoriul comunei Ipoteşti se află la o distanţă de aproximativ 1,5 kilometri în partea de sud-est a municipiului Suceava.

Este limitrofă râului Suceava pe o distanţă de aproximativ trei kilometri, are o pădure de foioase întinsă pe aproape 8 ha şi este situată într-o zonă relativ colinară.

Scroll to Top