Comuna Mănăstirea Humorului

Suprafaţă administrativă: 97,08 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Mănăstirea Humorului, Pleşa şi Poiana Micului.

Comuna Mănăstirea Humorului se află în centrul judeţului Suceava, la 41 kilometri spre vest de municipiul Suceava şi la cinci kilometri de oraşul Gura Humorului, într-o depresiune longitudinală, de-a lungul pârâului Humor, străjuită pe ambele părţi de dealuri împădurite.

Scroll to Top