Comuna Pârteștii de Jos

Suprafaţă administrativă: 51,27 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Pîrteștii de Jos, Deleni, Varvata și Vârfu Dealului.

Comuna Pârteștii de Jos este aşezată în zona de contact al podişului Suceava cu Obcina Humorului, în depresiunea Soloneţ-Cacica, cu unele afinităţi subcarpatice, având înfăţişarea de uluc depresionar cu orientarea generală vest-est, alungit pe pârâul Soloneţ.

Scroll to Top