Comuna Preutești

Suprafaţă administrativă: 85,65 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Preuteşti, Arghira, Basarabi, Bahna Arin, Huşi și Leucuşeşti.

Comuna Preuteşti este situată pe valea râului Şomuzul Mare, pe un relief deluros tăiat de văile afluenţilor acestuia.

La est se învecinează cu Dolheşti, la vest cu Fălticeni, la nord cu localitatea Vultureşti, iar la sud cu Vadu Moldovei şi Forăşti.

Scroll to Top