Comuna Putna

Suprafaţă administrativă: 133,70 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Putna și Gura Putnei.

Comuna Putna ocupă un teritoriu situat între prelungirile Obcinilor Mari, în extremitatea nord-estică a judeţului, pe valea râului Suceava şi are ca vecini Vicovu de Sus la nord-est, Straja la nord-vest, Vicovu de Jos la est, Brodina la vest, iar la sud Suceviţa şi Moldoviţa.

Scroll to Top