Comuna Rădășeni

Suprafaţă administrativă: 40,86 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Rădăşeni, Lămăşeni și Pocoleni.

Comuna Rădăşeni se află la nord-est de municipiul Fălticeni, în dreapta râului Şomuzul Mare.

Forma de relief predominantă este dealul care favorizează dezvoltarea pomiculturii în zonă.

Scroll to Top