Comuna Șaru Dornei

Suprafaţă administrativă: 180,14 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Neagra Şarului, Gura Haitii, Plaiu Şarului, Sărişor, Sărişoru Mre, Şaru Bucovinei și Şaru Dornei.

Comuna Şaru Dornei este situată în Depresiunea Dornelor la limita de sud vest a judeţului, în spatele masivului Călimani pe un spaţiu intramontan dominat de terase (şesuri) cu un sol pietros şi sărac, de-a lungul râului Neagra, Sărişorul Mare şi a afluenţilor acestora. Pe versanţi domină pădurile şi păşunile alpine.

Scroll to Top