Comuna Vama

Suprafaţă administrativă: 136,28 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Vama, Molid, Prisaca Dornei și Strâmtura.

Comuna Vama este situată la confluenţa râului Moldova cu Moldoviţa, la o distanţă de 55 kilometri de municipiul Suceava şi 15 kilometri faţă de Câmpulung Moldovenesc. Este înconjurată de dealuri şi munţi care nu depăşesc înălţimi de 1.100 metri şi scăldată de o bogată reţea hidrografică (râurile Moldova şi Moldoviţa). Dealurile sunt bogate în fâneţe naturale, iar munţii acoperiţi cu păduri de molid, brad, fag şi alte esenţe de foioase.

Scroll to Top