Comuna Vatra Moldoviței

Suprafaţă administrativă: 176,20 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Vatra Moldoviţei, Ciumârna și Paltinu.

Comuna Vatra Moldoviţei este situată în partea de nord a judeţului Suceava, pe Valea râului Moldoviţa între cele două obcini ale Bucovinei, respectiv la nord Obcina Mare, iar la sud-vest Obcina Feredeului.

Comuna este străbătută de drumul naţional 17A prin care se asigură legătura cu mănăstirile Humor, Voroneţ, Suceviţa şi mai departe cu Putna.

Scroll to Top