Suprafaţă administrativă: 24,83 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Cajvana și Codru.

Teritoriul oraşului Cajvana face parte din extremitatea nord-vestică a Podişului Suceava, piemontul colinar Marginea Ciungi. Este sectorul cu cea mai mare fragmentare şi cel mai afectat de coroziunea din cadrul podişului. Formele de relief ating înălţimea de 320 metri în valea pârâului Solca şi 463 metri în vârful dealului Muncel sau 480 metri în vârful dealului Borodea.