Suprafaţă administrativă: 110,36 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Dolhasca, Budeni, Gulia, Poiana, Poienari, Probota, Siliştea Nouă şi Valea Poienei.

Oraşul Dolhasca prezintă o îmbinare armonioasă a tuturor formelor de relief începând de la şesuri scăldate de râuri şi păduri până la dealuri acoperite cu păduri seculare bogate în fag, carpen, stejar, ulm şi altele.