Suprafaţă administrativă: 69,84 kilometri pătrați.
Localităţi componente: Voroneţ.

Pe teritoriul oraşului Gura Humorului, situat în centrul judeţului Suceava, sunt numeroase obiective turistice ce merită a fi vizitate de către turişti, dintre care amintim: Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea Humorului, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Parcul Dendrologic, rezervaţiile naturale Piatra Şoimului şi Piatra Pinului.

Oraşul Gura Humorului este situat în depresiunea intramontană cu acelaşi nume, dezvoltată la confluenţa Moldovei cu râul Humor, la o altitudine de 490 de metri, între culmile împădurite ale Obcinei Mari, Obcinei Voroneţului şi Obcinei Humorului.

Oraşul Gura Humorului îşi trage numele de la aşezarea sa la gura de vărsare a pârâului Humor în Râul Moldova.

Din punct de vedere administrativ, oraşul Gura Humorului are în componenţă două localităţi: Gura Humorului, reşedinţa oraşului, şi Voroneţ, localitate componentă.

Oraşul Gura Humorului este situat în partea de est a Carpaţilor Orientali şi reprezintă limita dintre două subunităţi ale Carpaţilor Orientali, respectiv Obcinile Bucovinei, în nord şi Munţii Stânişoarei, în sud.

Știri din orașul Gura Humorului.