Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în baza Legii 1/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu 1 Ianuarie 2007, APIA derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).

Subvenţiile se acordă sub formă de plăţi directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) şi în cadrul măsurilor de piaţă pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC). Astfel, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole, elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole.

Atribuții

 • asigură derularea operațiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;
 • asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;
 • autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înștiințează pe aceștia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluționării acestora;
 • execută plățile autorizate către beneficiari;
 • ține contabilitatea plăților efectuate;
 • urmărește încadrarea în fondurile alocate pentru activitățile prevăzute mai sus;
 • asigură îndeplinirea cerințelor cu privire la informarea publică privind activitățile desfășurate;
 • asigură desfășurarea în bune condiții a activităților economice, administrative, contabile, de personal și audit ale Agenției;
 • colaborează pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice cu organele administrației publice centrale și locale;
 • pregătește și implementează prevederile privind mecanismele comerciale;
 • administrează sistemul de certificate de export-import și garanții pentru importul și exportul produselor agricole;
 • elaborează și implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenție pentru produsele agricole;
 • este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare și Control;
 • asigură managementul cotelor de producție de zahăr și izoglucoză și gestionează contribuțiile aferente acestor cote;
 • elaborează manuale de proceduri și metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuțiilor care îi revin;
 • implementează și administrează restituțiile la export și sistemul de garanții aferente restituțiilor;
 • furnizează toate informațiile solicitate de Organismul coordonator al agențiilor de plăți pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit.

Contact

1 Decembrie 1918, numărul 3, Suceava, județul Suceava, 720262

+4 0230 511 047
+4 0230 511 048

apia.suceava@apia.org.ro
apia.org.ro