Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava a fost înfiinţată la 1 August 1990.

În prezent, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern numărul 1000 din 17 Octombrie 2012 privind reorganizarea si funcționarea Agentiei Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia.

APM Suceava este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Program de lucru cu publicul

  • luni – joi / 8:00 – 16:30
  • vineri / 8:00 – 14:00

Contact

strada Bistriței, numărul 1A, Suceava, județul Suceava, 720264

+4 0230 514 056
+4 0230 513 922

office@apmsv.anpm.ro
apmsv.anpm.ro