Informații despre Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (BCPI) din Fălticeni.

Contact

strada Republicii, fără număr, Fălticeni, județul Suceava, 725200

+4 0230 546 713

bcpi.falticeni@ancpi.ro
ocpisv.ro