Informații despre Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (BCPI) din Suceava.

Contact

Bulevardul 1 Decembrie 1918, numărul 82, Suceava, județul Suceava, 720262

+4 0230 523 317
+4 0230 521 911

bcpi.suceava@ancpi.ro
ocpisv.ro