Informații despre Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (BCPI) din Vatra Dornei.

Contact

strada Mihai Eminescu, numărul 29, Vatra Dornei, județul Suceava, 725700

+4 0230 371 928

bcpi.vatradornei@ancpi.ro
ocpisv.ro