Casa Corpului Didactic George Tofan din Suceava oferă cadrul pentru formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar sucevean, promovând activităţi care să creeze un mediu profesional favorabil dezvoltării competenţelor în aplicarea metodelor active şi moderne, specifice disciplinelor de învăţământ, care să permită regândirea educației beneficiarilor indirecți prin oferta ei către cei direcți.

Rolul caselor corpului didactic (CCD), a fost adaptat noii realități pandemice, incluzând și componenta de facilitare a formării. Astfel, prin CCD, profesorii nu beneficiază doar de formare continuă specializată, ci și de consiliere și de mentorat de dezvoltare profesională. Prin și cu ajutorul CCD, profesorii pot identifica programe de formare continuă, furnizate de către terți – universități, organizații nonguvernamentale, centre de
studii, instituții de cercetare etc. Aceste programe de formare continuă și diverse alte activități de formare sunt accesibile în această perioadă, dar și după începerea cursurilor anului școlar 2020-2021.

Program de lucru cu publicul

  • luni, marți, joi și vineri / 8:00 – 20:00
  • miercuri / 8:00 – 16:00

Contact

Aleea Nucului, numărul 10, Suceava, județul Suceava

+4 0230 523 316

contact@ccd-suceava.ro
ccd-suceava.ro