Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sfântul Andrei din Gura Humorului este o unitate şcolară care asigură cadrul optim din punct de vedere educaţional, profesional şi material care permite derularea unui proces formativ – educativ şi recuperator de calitate, având ca finalitate integrarea socio – profesională cu succes a elevilor cu dificultăţi de învăţare.

Contact

strada Parcului, numerele 1-3, sat Gura Humorului, județul Suceava

+4 0230 230 601

sfandrei@ymail.com
sfandreigh.com