Informații despre Colegiul Tehnic Samuil Isopescu din Suceava.

Contact

strada Samoil Isopescu, numărul 19, Suceava, județul Suceava, 720036

+4 0230 216 234
+4 0230 222 851

samuilisopescul@yahoo.com
samuilisopescu.ro