Misiunea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza sa de acțiune un sistem de asistență socială care să răspundă nevoilor identificate și să ofere o securitate socială universală și cuprinzătoare.

DGASPC Suceava, ca instituție publica cu personalitate juridică, în subordinea consiliului județean, este partener-cheie pentru consiliile locale în satisfacerea nevoilor copiilor și familiilor.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava asigură la nivelul județean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Direcția are în subordine ansamblul serviciilor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap,serviciilor rezidențiale și de tip familial destinate copiilor pentru care au fost stabilite, în condițiile legii, măsuri de protecție specială în afara propriei familii: pentru copiii separați temporar de familie, cu acordul / la solicitarea părinților, măsura este decisă de către Comisia pentru protecția copilului, iar pentru copiii aflați în pericol în familie, pentru care nu există acordul părinților și pentru copiii lipsiți de părinți sau ai căror părinți au fost decăzuți din drepturile părintești măsura este decisă de către instanța judecătorească, la solicitarea DGASPC Suceava.

Contact

Bulevardul George Enescu, numărul 16, Suceava, județul Suceava, 720231

+4 0230 520 172
+4 0330 401 067

office@dpcsv.ro
dpcsv.ro