Garda Forestieră Suceava este instituție publică, cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor.

Misiuni

Misiunea Gărzii Forestiere Suceava este de a asigura aplicarea legii în scopul dezvoltării durabile a resurselor forestiere și cinegetice și contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ, în interes public.

Instituția realizează își realizează misiunea prin:

 • monitorizarea respectării legii, analizând permanent bazele de date standardizate;
 • organizarea și efectuarea controalelor pentru a asigura respectarea regimului silvic, a regimului cinegetic, a legislației referitoare la trasabilitatea materialelor lemnoase și a instrucțiunilor privind recoltarea produselor nelemnoase;
 • aplicarea operativă a prevederilor legale;
 • conștientizarea publicului;
 • colectarea și furnizarea de informații pentru îmbunătățirea cadrului normativ specific;
 • emiterea avizelor și autorizațiilor, în condițiile legii.

Obiective

Obiectivul general al Gărzii Forestiere Suceava este garantarea respectării regimului silvic și regimului cinegetic și a legalității circulației materialelor lemnoase.

Alte obiective ale instituției:

 • evidența proprietăților forestiere;
 • integritatea, calitatea și diversitatea resursei forestiere și cinegetice;
 • prevenirea și diminuarea tăierilor ilegale de arbori și asigurarea integritații și dezvoltării fondului forestier;
 • prevenirea și combaterea braconajului cinegetic;
 • creșterea calității și diversității resursei forestiere prin asigurarea amenajării fondului forestier național și a aplicării amenajamentelor silvice;
 • asigurarea realizării pazei fondului forestier și fondului cinegetic național;
 • asigurarea legalității punerii în piață a produselor pădurii;
 • asigurarea calității faunei de interes cinegetic;
 • consolidarea capacității instituționale a Gărzii Forestiere Suceava;
 • îmbunătățirea cadrului normativ.

Contact

strada Teilor, fără număr, Suceava, județul Suceava, 720223

+4 0230 520 790

gardaforestiera.suceava@gmail.com
gardaforestierasv.ro