Grădinița Specială din Fălticeni este o unitate școlară de învățământ special, de stat, cu personalitate juridică si program prelungit, săptămânal / semestrial.

Unitatea este subordonată Inspectoratului Județean Suceava și Consiliului Județean Suceava, care este ordonatorul principal de credite.

Scopul principal al activităților desfășurate la Grădinița Specială din Fălticeni este recuperarea copiilor școlarizați prin valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecăruia, ținându-se seama de ritmul individual de dezvoltare.

În Grădinița Specială din Fălticeni sunt pregătiți eficient copii preșcolari cu dizabilități mintale, dizabilități senzoriale multiple, copii cu tulburări pervazive de dezvoltare, copii cu SindromDown pentru integrarea lor socială și școlară.

Prin activități de terapii specifice și de compensare este stimulată capacitatea copiilor preșcolari cu dizabilități de a interacționa cu mediul, de a-l cunoaște, de a intra în relație cu ceilalți, de a-și cunoaște propria identitate.

Contact

strada Pictor Dimitrie Hîrlescu, numărul 6, Fălticeni, județul Suceava

+4 0230 542 385

grad_spec_falt@yahoo.com
gradinitaspecialafalticeni.ro