Informații despre Serviciul de Evidență a Persoanelor din Suceava.

Atribuții

 • coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale privind eliberarea actelor de identitate, a cărţilor de alegător, de gestionare şi întocmire a listelor electorale permanente, precum şi a altor documente în sistem de ghişeu unic;
 • monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurată de serviciile publice locale, în scopul identificării cauzelor sau condiţiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identităţi false pentru prevenirea acestor situaţii;
 • colaborează cu compartimentul informatic pentru verificarea calităţii datelor preluate în Registrul naţional permanent de evidenţă a persoanelor, de către serviciile publice comunitare locale;
 • colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu atribuţii pe linia întocmirii şi eliberării documentelor de identitate, mişcării populaţiei şi evidenţei acesteia;
 • efectuează verificările operative solicitate de personalul M.A.I. cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reţinute sau arestate, readmise…;
 • actualizează, utilizează şi valorifică Registrul de evidenţă a persoanelor al judeţului Suceava;
 • centralizează şi întocmeşte situaţiile statistice, precum şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
 • pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;
 • oferă informaţii de specialitate, în cadrul programului de relaţii cu publicul.

Program de lucru cu publicul

Preluare acte

 • luni, marți, joi și vineri / 8:30 – 14:30
 • miercuri / 11:00 – 18:30

Eliberare acte

 • luni, marți, și joi / 14:00 – 16:30
 • miercuri și vineri / 8:30 – 11:00 ; 14:00 – 16:30

Contact

Calea Unirii, numărul 22, Suceava, județul Suceava

+4 0230 511 600

evp@djevp-suceava.ro
djevp-suceava.ro