Informații despre Primăria Comunei Capu Câmpului.

Contact

sat Capu Câmpului, comuna Capu Câmpului, județul Suceava

+4 0230 573 006

primariacapucampului@yahoo.com
comunacapucampului.ro