Punctele de trecere a frontierei funcționează în regim de trafic internațional cu specific rutier, feroviar, portuar sau zona liberă, asigurând respectarea prevederilor tratatelor, acordurilor, convențiilor și protocoalelor de frontieră încheiate de România cu statele vecine și a celor internaționale la care România este parte, cu privire la tranzitul persoanelor și mărfurilor peste frontieră.