Construcţia Tribunalului Suceava a fost executată între anii 1850 şi 1855 cu funcţiunea iniţială de cazarmă militară (formată dintr-un corp în formă de U şi o capelă).

În anul 1885 a luat fiinţă Tribunalul districtual. Conform actului notarial din 20 Februarie 1902, proprietarul parcelei de clădire (construcţii dispuse în două corpuri neseparate – închisoare şi judecătorie), era Justiaz – Aerar (Înalta Curte de Justiţie).

La 30 Decembrie 1956, prin HCM numărul 2750, penitenciarul a fost mutat în municipiul Botoşani, iar spaţiul rămas disponibil a fost atribuit admnistraţiei locale şi ocupat mai întâi de fostul Sfat Popular al regiunii Suceava, iar apoi de Primăria Municipiului Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare, OCOT Suceava şi Administraţia Financiară a municipiului Suceava.

După Revoluţia din 1989, au fost redobândite spaţiile ocupate de Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, OCOT Suceava şi parte din cele ocupate de Consiliul Local Suceava şi organele financiare.

În prezent, in actuala clădire funcţionează Curtea de Apel, Tribunalul şi Judecătoria.

Situată în municipiul Suceava, clădirea este considerată monument istoric, are o suprafaţă construită de 2.626 metri pătrați, o suprafaţă desfăşurată de 10.064 metri pătrați, o suprafaţă utilă de 7.484 metri pătrați şi este formată din demisol, parter şi două etaje. Tendinţa stilului arhitectonic este un baroc târziu, obligat de simplitatea şi sobrietatea destinaţiei construcţiei.

Contact

strada Ștefan cel Mare, numărul 62, Suceava, județul Suceava, 720062

+4 0230 214 948
+4 0230 523 290

just.ro