Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava are în structura sa zece facultăți.

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Facultatea de Inginerie Alimentară

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Facultatea de Inginerie Mecanică Mecatronică și Management

Facultatea de Istorie și Geografie

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării

Facultatea de Silvicultură

Facultatea de Științe ale Educației

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică