Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava are în structura sa zece facultăți.