Bioenergy este centrala de cogenerare, care asigură producerea agentului termic pentru cei aproximativ 50.000 de suceveni racordați la sistemul centralizat de termoficare, prin utilizarea de biomasă (resturi de lemn, rumeguș, crengi…) pentru producerea de energie termică și energie electrică în cogenerare.

Contact

strada Energeticianului, numărul 1, Suceava, județul Suceava, 720166

+4 0371 013779

bioenergysuceava.ro